Grafický design mobilních a PC webových aplikací

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Grafický design mobilních a PC webových aplikací
Autor práce:
Čapek, Jan
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Šedivá, Zuzana
Osoba oponující práci:
Chocholatý, Drahomír
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The objective of bachelor's thesis is to find out, how to make graphic design of mobile applications. Thesis has two parts. At the beginning is described growth of mobile application market and terms about mobile devices. After this thesis describes, what is mobile application, identify difference between native applications and mobile web sites. Last section of teoretical part is about approaches how to design mobile applications. The second part is practical. There are chosen three applications, which will be tested, if their graphic design was created well. In case graphic design is not created well, there will be made solution, which removes lacks in graphic design of application. There will be also evaluated hypothesis, if graphic designers are making user friendly applications.
Klíčová slova:
mobile device; native application; responsive design; tablet; mobile application; smartphone; web mobile application

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 8. 2013
Datum podání práce:
5. 5. 2014
Datum obhajoby:
26.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
43687_xcapj00.pdf [2,21 MB]
Oponentura:
36323_chochold.pdf [178,37 kB]
Hodnocení vedoucího:
43687_sediva.pdf [177,49 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/43687/podrobnosti