Analysis of the difference of the harmonised index of consumer prices and the national consumer price index in the Czech Republic

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analysis of the difference of the harmonised index of consumer prices and the national consumer price index in the Czech Republic
Překlad názvu:
Analýza rozdílu harmonizovaného a národního indexu spotřebitelských cen v ČR
Autor práce:
Vrabec, Václav
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Vltavská, Kristýna
Osoba oponující práci:
Musil, Petr
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Cenové indexy patří mezi nejdůležitější témata hospodářské statistiky. Do problematiky cenových indexů patří také index spotřebitelských cen a harmonizovaný index spotřebitelských cen. Index spotřebitelských cen je součástí nejdůležitějších indikátorů cenového vývoje v České republice. Reprezentativním způsobem odhaduje relativní změny konečných spotřebitelských cen zboží a služeb placených obyvatelstvem. Index spotřebitelských cen za domácnosti celkem je využíván k měření inflace v České republice. Harmonizovaný index spotřebitelských cen vznikl na základě potřeby srovnatelného měření trendů inflace členských států Evropské unie. Cílem práce je nalézt a analyzovat rozdíly mezi národním a harmonizovaným indexem spotřebitelských cen. Rozdíly budou hledány jak v metodikách, tak i ve výsledných hodnotách. Cílem je také poukázat jak se rozdíly vyvíjely v čase, popřípadě nastínit jak se budou oba porovnávané indexy vyvíjet do budoucna a s nimi i jejich rozdíly. Práce se tak ve své finální podobě může stát přehledným a uceleným zdrojem informací o problematice indexů obecně, indexu spotřebitelských cen, harmonizovaném indexu spotřebitelských cen a jejich rozdílech.
Klíčová slova:
Laspeyresův index; CZ-COICOP; harmonizovaný index spotřebitelských cen; index spotřebitelských cen

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Statistické metody v ekonomii
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra ekonomické statistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
28. 2. 2013
Datum podání práce:
23. 5. 2014
Datum obhajoby:
24.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
41789_xvrav00.pdf [3,41 MB]
Oponentura:
36301_xmusp11.pdf [27,20 kB]
Hodnocení vedoucího:
41789_xvltk01.pdf [336,63 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/41789/podrobnosti