Analýza vývoje spotřební daně v ČR od roku 1993 do současnosti se zvláštním zřetelem na spotřební daň z minerálních olejů

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza vývoje spotřební daně v ČR od roku 1993 do současnosti se zvláštním zřetelem na spotřební daň z minerálních olejů
Autor práce:
Choutková, Aneta
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Chmelová, Pavla
Osoba oponující práci:
Zeman, Karel
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The main theme of this work is to analyze the twenty-year development of rates and revenues from excise duty on mineral oils in the Czech Republic during the years 1993-2012 and analysis of budgetary determination of the tax revenues in the same period. The theoretical part deals with tax theory with a detailed focus on excise duty on mineral oils.The practical part of the thesis deals with the analysis of the evolution of the legal framework that affects solved tax and significantly affects the thesis in other sections. In particular, the adoption of Act No. 587/1992 Coll. and No. 353/2003 Coll., the Excise Tax Act for an analysis of rates and revenues from excise duty on mineral oils. For the analysis of the development of the budget allocation of revenues is a key Act No. 1/2005 Coll., on the budgetary allocation of revenues from certain taxes for municipal authorities and state funds. Further, I analyze the relationship between the rate of excise duty on mineral oils and collection of the tax and realize that the higher rate of tax not always led to higher yields. Using analysis of the development of the budget allocation of revenues in the last section of the practical part, I am trying to assess the adequacy of the current settings and to propose some compromise.
Klíčová slova:
budget allocation; excise tax on mineral oils; excise tax

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 10. 2013
Datum podání práce:
23. 12. 2013
Datum obhajoby:
11.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
44618_xchoa09.pdf [1,87 MB]
Oponentura:
37348_zemank.pdf [398,38 kB]
Hodnocení vedoucího:
44618_xchmp12.pdf [410,09 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/44618/podrobnosti