Analyza vlivu vybraných faktorů na manažerské rozhodování

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analyza vlivu vybraných faktorů na manažerské rozhodování
Autor práce:
Vranka, Marek
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Pauknerová, Daniela
Osoba oponující práci:
Kašparová, Eva
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce představuje aktuální poznatky z oborů psychologie a behaviorální ekonomie v oblastech výzkumu nepoctivého chování a působení alkoholu na lidské rozhodování. Tyto dvě oblasti jsou následně zkombinovány v laboratorním experimentu, jenž demonstruje, že vliv očekávání účinků alkoholu, ne alkohol samotný, vede ke zvýšení míry podvádění oproti kontrolní skupině.
Klíčová slova:
rozhodování; alkohol; nepoctivost

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra psychologie a sociologie řízení
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 8. 2013
Datum podání práce:
21. 5. 2014
Datum obhajoby:
13.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
43703_xvram19.pdf [920,16 kB]
Oponentura:
37717_kasparov.pdf [55,94 kB]
Hodnocení vedoucího:
43703_danielap.pdf [375,30 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/43703/podrobnosti