Analyza vlivu vybraných faktorů na manažerské rozhodování

Autor práce:
Vranka, Marek
Typ práce:
Diplomová práce
Vedoucí práce:
Pauknerová, Daniela
Osoba oponující práci:
Kašparová, Eva

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analyza vlivu vybraných faktorů na manažerské rozhodování
Typ práce:
Diplomová práce
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce představuje aktuální poznatky z oborů psychologie a behaviorální ekonomie v oblastech výzkumu nepoctivého chování a působení alkoholu na lidské rozhodování. Tyto dvě oblasti jsou následně zkombinovány v laboratorním experimentu, jenž demonstruje, že vliv očekávání účinků alkoholu, ne alkohol samotný, vede ke zvýšení míry podvádění oproti kontrolní skupině.
Klíčová slova:
rozhodování; alkohol; nepoctivost

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská

Název katedry:
Katedra psychologie a sociologie řízení

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analyza vlivu vybraných faktorů na manažerské rozhodování
Překlad názvu:
Analysis of various factors on managerial decision-making
Typ práce:
Master thesis
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The thesis presents the current knowledge in the fields of psychology and behavioral economics concerning areas of research of dishonest behavior and of effects of alcohol on human decision making. These two areas of interest are then combined in a form of a laboratory experiment, which demonstrates that the effect of expectation of alcohol, not alcohol itself, leads to increased levels of cheating in comparison to a control group.
Klíčová slova:
decision-making; alcohol; dishonesty

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Business Administration

Název katedry:
Department of Managerial Psychology and Sociology

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 8. 2013

Datum podání práce:
21. 5. 2014

Datum obhajoby:
13.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
43703_xvram19.pdf [920,16 kB]

Oponentura:
37717_kasparov.pdf [55,94 kB]

Hodnocení vedoucího:
43703_danielap.pdf [375,30 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/43703/podrobnosti