Hospodářský vývoj Hongkongu: Od počátku reformního procesu v ČLR do vytvoření zvláštní správní oblasti ČLR (1979-1997)

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Hospodářský vývoj Hongkongu: Od počátku reformního procesu v ČLR do vytvoření zvláštní správní oblasti ČLR (1979-1997)
Autor práce:
Vilt, Lukáš
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Skřivan, Aleš
Osoba oponující práci:
Fabianková, Klára
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This work deals with an economic development of Hong Kong between 1979 and 1997 and tries to find the sources and causes of rapid economic growth over this period. Major hypothesis of this paper is that amongst the dominant influences of this economic growth belong low regulations and weak state interventions in the market, which are linked with the size of the public sector and the tax burden, and alternative form of banking. This hypothesis has been partly proven especially in low regulations and taxes, which supported both domestic and foreign trade and enabled the further development of the banking sector. Besides the public sector and the banking, the work also deals with the development of the international trade with the focus on the commercial and financial flows between Hong Kong and the People's Republic of China. In this case the re-export of Chinese goods proved to be the key factor, on which Hong Kong increasingly profited since the half of the eighties. International trade and cooperation with the PRC has even proved as the main sources of the rapid economic growth, which was only supported by other factors.
Klíčová slova:
International trade; Banking; Public sector; People's Republic of China; Hong Kong

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic History
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 1. 2014
Datum podání práce:
8. 5. 2014
Datum obhajoby:
23.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
46045_xvill00.pdf [1,17 MB]
Veřejná příloha:
9948_xvill00.pdf [315,37 kB]
Oponentura:
37602_fabk01.pdf [394,15 kB]
Hodnocení vedoucího:
46045_skrivan.pdf [178,95 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/46045/podrobnosti