Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza vnímání guerillových a tradičních forem marketingové komunikace českými spotřebiteli

Autor práce: Pravdová, Klára
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Říha, David
Osoba oponující práci: Novotná , Šárka

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza vnímání guerillových a tradičních forem marketingové komunikace českými spotřebiteli
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem mé bakalářské práce je objasnit působení marketingové komunikace na české spotřebitele a jejich vztah k firemní komunikaci, jak tradiční tak netradiční a dokázat vysokou efektivnost guerilla marketingové komunikace. V teoretické části mé práce jsou představeny specifika a nástroje tradičního komunikačního mixu a guerillové marketingové komunikace. V praktické části práce je proveden kvantitativní výzkum vnímání marketingové komunikace českými spotřebiteli a jsou zde představeny výsledky tohoto výzkumu.
Klíčová slova: vnímání marketingové komunikace; komunikační nástroje; guerillová komunikace; komunikační mix; Marketingová komunikace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza vnímání guerillových a tradičních forem marketingové komunikace českými spotřebiteli
Překlad názvu: Czech consumers’ perception analysis of guerilla and traditional types of marketing communications
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of my bachelor's thesis is to clarify the perception of guerilla marketing communications and traditional marketing communications by Czech consumers, their relation to business communications and to prove high efficiency of guerilla marketing communications. In the theoretical part of the thesis, there are presented specifics and instruments of both traditional communication mix and guerrilla marketing communications. In the practical part of the thesis, there is a quantitative research of Czech consumers' perception of marketing communications made and the results of this research are presented.
Klíčová slova: instruments of marketing communications; guerilla marketing communications; marketing communications perception; communication mix; marketing communications

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 3. 2014
Datum podání práce: 15. 5. 2014
Datum obhajoby: 27.06.2014
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce47031_xprak05.pdf [1,36 MB]
Oponentura38432_Novotná .pdf [313,13 kB]
Hodnocení vedoucího47031_xrihd900.pdf [59,74 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/47031/podrobnosti