Zajišťování a řízení měnového rizika v bankovním prostředí

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Zajišťování a řízení měnového rizika v bankovním prostředí
Autor práce:
Šimko, Marek
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Kolman, Marek
Osoba oponující práci:
Leová, Simona
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The bachelor thesis is focused on FX risk mitigation and its management in the area of commercial banks. The whole concept deals with a FX risk definition, its quantification through various VaR methods and hedging by using appropriate financial derivatives. Theoretical background is applied into a practical simulation in order to view a decision making process of an imaginary entity influenced by estimated future cash flows resulting from its own portfolio. The final output represents a complex solution of FX risk management with incorporated regulatory authorities requirements.
Klíčová slova:
FX risk; financial derivatives; backtesting; Garman - Kohlhagen model; Value at Risk

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
11. 7. 2013
Datum podání práce:
30. 6. 2014
Datum obhajoby:
19.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
43593_xsimm83.pdf [1,27 MB]
Veřejná příloha:
10066_xsimm83.xlsx [1,39 MB]
Veřejná příloha:
10067_xsimm83.xlsx [2,83 MB]
Veřejná příloha:
10068_xsimm83.xlsx [1,49 MB]
Veřejná příloha:
10069_xsimm83.xlsx [1,24 MB]
Veřejná příloha:
10070_xsimm83.xlsx [18,23 kB]
Veřejná příloha:
10071_xsimm83.xls [602,00 kB]
Veřejná příloha:
10072_xsimm83.xls [767,50 kB]
Veřejná příloha:
10073_xsimm83.xlsx [1,74 MB]
Veřejná příloha:
10074_xsimm83.xlsx [44,78 kB]
Oponentura:
36290_xle_m00.pdf [191,34 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/43593/podrobnosti