Sociální stratifikace konkrétní kolektivity

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Sociální stratifikace konkrétní kolektivity
Autor práce:
Kurcová, Zuzana
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Novotná, Eliška
Osoba oponující práci:
Syrovátka, Oldřich
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se věnuje problematice rozvrstvení společnosti ve městě Louny podle stratifikačního modelu. Teoretická část nastiňuje problematiku sociálních nerovností, sociální stratifikace, dále jsou v teoretické části rozebrán stratifikační modely a jednotlivá stratifikační kritéria. V kapitolách praktické části se věnuji představení vybraného města a především vyhodnocení mého anketního šetření, tedy zařazení obyvatel města Louny do jednotlivých vrstev společnosti.
Klíčová slova:
sociální nerovnosti; stratifikační model; kolektivita; sociální stratifikace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta managementu
Název katedry:
Katedra společenských věd
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
22. 2. 2013
Datum podání práce:
30. 6. 2014
Datum obhajoby:
02.09.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
41556_xkurz00.pdf [3,85 MB]
Veřejná příloha:
10221_xkurz00.pdf [2,83 MB]
Oponentura:
38682_syrovatk.pdf [74,05 kB]
Hodnocení vedoucího:
41556_novotnae.pdf [195,54 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/41556/podrobnosti