Trade openness and income inequality in Eastern Europe

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Trade openness and income inequality in Eastern Europe
Autor práce:
Krčma, Matěj
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Němcová, Ingeborg
Osoba oponující práci:
Klosová, Anna
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The goal of the master thesis titled "Trade openness and income inequality in Eastern Europe" is to analyze the effects on income inequality changes in the population in the period of transformation from centrally planned economies to market economies in the last decade of the twentieth century. The first part of the thesis focuses on the development before the individual countries started to join the European Union. The subsequent liberalization in the early 21st century is evaluated in the second part of the thesis. The multiple regression analysis is used to estimate the effects. The data were provided by the World Bank for the period of from 1989 to 2014. The objective of the thesis is to enlighten the factors which are influencing the changes in income inequality.
Klíčová slova:
liberalization; globalization; transformation; trade openness; Gini coefficient; Eastern Europe

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Economics of Globalisation and European Integration
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 3. 2013
Datum podání práce:
30. 9. 2013
Datum obhajoby:
15.09.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
43596_xkrcm00.pdf [765,13 kB]
Oponentura:
39356_klosova.pdf [40,44 kB]
Hodnocení vedoucího:
43596_inge.pdf [118,72 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/43596/podrobnosti