Hledat
Pokročilé hledání

Výpis kvalifikačních prací je aktuálně upravován. Za případné komplikace se omlouváme.

Komunitní GPS navigace WAZE a její srovnání s ostatními GPS navigacemi

Autor práce: Dušek, Roman
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pavlíček, Antonín
Osoba oponující práci: Šimek, Luděk
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Dušek, Roman
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu:Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Ing.
Název fakulty:Fakulta informatiky a statistiky [cs]
Faculty of Informatics and Statistics [en]
Název katedry:Katedra systémové analýzy [cs]
Department of Systems Analysis [en]
Informace o práci
Typ VŠKPDiplomová práce [cs]
Master thesis [en]
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Název VŠKP Nápověda Komunitní GPS navigace WAZE a její srovnání s ostatními GPS navigacemi [cs]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda Community GPS navigation Waze and its comparison with different types of GPS navigations [en]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
Navigace; Komunitní navigace; Waze; Crowdsourcing; GPS [cs]
Waze; Navigation; GPS; Community navigation; Crowdsourcing [en]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
Diplomová práce se zabývá problematikou GPS navigací a jejich aplikací dostupných pro mobilní telefony a zařízení. Práce je tradičně rozdělena do dvou hlavních oddílů -- teoretické a výzkumné části. V teoretické části práce definuje důležité pojmy v dané problematice a zkoumá dostupné typy GPS navigací, aplikace GPS navigací a jejich jednotlivé výhody a nevýhody. Čtenář získá povědomí o základních principech a fungování navigací. V praktické, výzkumné části jsou jednotlivé GPS navigace testovány ve stanovených případech a podmínkách dle jednotlivých hypotéz. Hlavní důraz je kladen na srovnání GPS navigace Waze, která přišla s inovativním způsobem tvorby svého obsahu přímo uživateli, se zástupci ostatních typů GPS navigací. [cs]
This diploma thesis deals with the GPS navigations and their applications for portable phones and other portable devices. The thesis is divided into the theoretical and the practical part. In the theoretical part, the necessary terminology is defined. Further on, the different types of the GPS navigations are examined along with their applications and their particular advantages and disadvantages. A reader of this thesis will learn about the basic principles of how the GPS navigations work. In the practical part, the research part, the particular GPS devices undergo tests that had been based on particular hypotheses and that had been run according to predetermined conditions. The crucial part of this section is a comparison different types of GPS navigations with the GPS navigation Waze which has introduced an innovative approach to the creation of its content by the users themselves. [en]
Jazyk VŠKP: Nápověda Česky [cs]
Czech [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Pavlíček, Antonín
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Šimek, Luděk
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:03.03.2014
Datum poslední editace záznamu:03.02.2015 00:00:00
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 02.02.2015
Výsledek obhajoby:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Soubory
Hlavní práce50355_xdusr05.pdf [ 2,88 MB ]
Oponentura39611_xpisl07.pdf [ 355,02 kB ]
Hodnocení vedoucího50355_pavlant.pdf [ 444,98 kB ]
Údaje z ISISu:
Identifikátorhttps://insis.vse.cz/zp/50355/podrobnosti