Komunitní GPS navigace WAZE a její srovnání s ostatními GPS navigacemi

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Komunitní GPS navigace WAZE a její srovnání s ostatními GPS navigacemi
Autor práce:
Dušek, Roman
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Pavlíček, Antonín
Osoba oponující práci:
Šimek, Luděk
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the GPS navigations and their applications for portable phones and other portable devices. The thesis is divided into the theoretical and the practical part. In the theoretical part, the necessary terminology is defined. Further on, the different types of the GPS navigations are examined along with their applications and their particular advantages and disadvantages. A reader of this thesis will learn about the basic principles of how the GPS navigations work. In the practical part, the research part, the particular GPS devices undergo tests that had been based on particular hypotheses and that had been run according to predetermined conditions. The crucial part of this section is a comparison different types of GPS navigations with the GPS navigation Waze which has introduced an innovative approach to the creation of its content by the users themselves.
Klíčová slova:
Waze; Navigation; GPS; Community navigation; Crowdsourcing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Systems Analysis
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 3. 2014
Datum podání práce:
1. 12. 2014
Datum obhajoby:
02.02.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
50355_xdusr05.pdf [2,88 MB]
Oponentura:
39611_xpisl07.pdf [355,02 kB]
Hodnocení vedoucího:
50355_pavlant.pdf [444,98 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/50355/podrobnosti