Analýza trhu finančního poradenství se zaměřením na společnost Partners Financial Services, a.s.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza trhu finančního poradenství se zaměřením na společnost Partners Financial Services, a.s.
Autor práce:
Prošvicová, Soňa
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Tahal, Radek
Osoba oponující práci:
Krejzová, Lucie
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of the thesis is to carry out marketing research and to conduct an analysis of the financial advisory market followed by a brand study of the company Partners. The first part of the thesis is theoretical, and it is devoted to general information about marketing, marketing communication, marketing research, consumer behavior, and financial advisory. The beginning of the practical part is dedicated to the presentation of the company Partners, followed by the actual marketing research, whose results are further examined. Based on the results, the study then answers the main research questions. The practical benefit of this thesis are data to be used by the company Partners for planning of future marketing campaigns and for working with prospective as well as current clients.
Klíčová slova:
Partners; Financial advisory; Consumer behavior; Marketing; Marketing survey

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 7. 2014
Datum podání práce:
15. 5. 2015
Datum obhajoby:
03.02.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
48757_xpros09.pdf [1,50 MB]
Oponentura:
39668_Krejzová.pdf [425,89 kB]
Hodnocení vedoucího:
48757_tahr01.pdf [333,27 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/48757/podrobnosti