Analýza trhu finančního poradenství se zaměřením na společnost Partners Financial Services, a.s.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza trhu finančního poradenství se zaměřením na společnost Partners Financial Services, a.s.
Autor práce:
Prošvicová, Soňa
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Tahal, Radek
Osoba oponující práci:
Krejzová, Lucie
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem práce je provést marketingový výzkum a analýzu obecných informací o finančním poradenství s následným zaměřením na značku společnosti Partners. První část práce je věnována teoretickým informacím o marketingu, marketingové komunikaci, marketingovém výzkumu, spotřebním chování a finančním poradenství. Začátek praktické části je věnován představení společnosti Partners, po kterém následuje samotný marketingový výzkum, jehož výsledky jsou postupně analyzovány. Na základě výsledků výzkumu jsou následně zodpovězeny hlavní výzkumné otázky. Praktickým přínosem práce jsou údaje sloužící společnosti Partners pro plánování budoucích kampaní a pro práci s potencionálními i současnými klienty.
Klíčová slova:
Partners; Finanční poradenství; Spotřební chování; Marketingový výzkum; Marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 7. 2014
Datum podání práce:
15. 5. 2015
Datum obhajoby:
03.02.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
48757_xpros09.pdf [1,50 MB]
Oponentura:
39668_Krejzová.pdf [425,89 kB]
Hodnocení vedoucího:
48757_tahr01.pdf [333,27 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/48757/podrobnosti