Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Data mining process automatization of air pollution data by the LISp-Miner system

Autor práce: Ochodnická, Zuzana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šimůnek, Milan
Osoba oponující práci: Rauch, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Data mining process automatization of air pollution data by the LISp-Miner system
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: This thesis is focused on the area of automated data mining. The aim of this thesis is a description of the area of automated data mining, creation of a design of an automated data mining tasks creation process for verification of set domain knowledge and new knowledge search, and also an implementation of verification of set domain knowledge of attribute dependency type influence with search space adjustments. The implementation language is the LMCL language that enables usage of the LISp-Miner system's functionality in an automated way. These data analyses were performed on data from air pollution monitoring. The design and implementation were successful and the created scripts could be used (with some manual changes in initial parameters) for analyses of another dataset as well.
Klíčová slova: search space adjustment; LISp-Miner; Automated data mining; LMCL

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Znalostní technologie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information and Knowledge Engineering
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 5. 2014
Datum podání práce: 17. 12. 2014
Datum obhajoby: 03.02.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce48036_xochz00.pdf [2,39 MB]
Veřejná příloha10637_xochz00.rar [17,48 MB]
Oponentura39859_rauch.pdf [83,12 kB]
Hodnocení vedoucího48036_simunek.pdf [23,94 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/48036/podrobnosti