Analýza cenové elasticity poptávky po alkoholických nápojích - řízený experiment

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza cenové elasticity poptávky po alkoholických nápojích - řízený experiment
Autor práce:
Kalát, Petr
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Běláčková, Vendula
Osoba oponující práci:
Špecián, Petr
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Although statistical exploration says that demand for alcoholic beverages is price inelastic, using experimentally acquired data and focusing solely on one particular restaurant I have discovered that chosen beverages are in fact very price elastic. Controlling the price changes I was able to obtain unique data about demand for draft beer Staropramen, and wine as aggregate representation of white and red wine. Another part of research was focused on relations between several products, which found out that draft beer, spirits, black bottled beer and wine are in fact substitutes. Effects of day of the week, season and opportunity costs were also examined finding out positive influence of weekend and various effects of season depending on a kind of a beverage.
Klíčová slova:
Elasticity of demand; demand for alcohol; controlled experiment

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 5. 2014
Datum podání práce:
20. 8. 2014
Datum obhajoby:
02.02.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
47910_xkalp22.pdf [1,25 MB]
Oponentura:
40014_xspep04.pdf [564,50 kB]
Hodnocení vedoucího:
47910_belv01.pdf [95,53 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/47910/podrobnosti