Využití firemní filantropie pro posilování hodnoty značky

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Využití firemní filantropie pro posilování hodnoty značky
Autor práce:
Nováková, Veronika
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Zamazalová, Marcela
Osoba oponující práci:
Vyhnánková, Klára
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá řízením firemní filantropie v bance, jejím reportováním a dopadem na hodnotu značky. V teoretické části autorka popisuje společenskou odpovědnost a firemní filantropii s důrazem na přínos pro firmu. Dále uvádí, jaké jsou možnosti měření hodnoty značky a povinnosti nového vykazování firemní filantropie firmami od roku 2017 dle směrnice Evropské Unie. Praktická část popisuje konkrétní aktivity společnosti Česká spořitelna, a.s., zkoumá jejich řízení v rámci banky a pomocí explorativní sondy zkoumá dopad těchto aktivit do povědomí veřejnosti a zaměstnanců s ohledem na podporu hodnoty značky. Na základě výsledku výzkumu je formulováno doporučení na zvýšení efektivity řízení CSR a využití aktivit pro posílení hodnoty značky.
Klíčová slova:
nefinanční report; LBG; společenská odpovědnost; CSR; firemní filantropie; hodnota značky

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 2. 2014
Datum podání práce:
16. 12. 2014
Datum obhajoby:
03.02.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
46518_xnovv50.pdf [2,19 MB]
Oponentura:
39892_Vyhnánková.pdf [631,41 kB]
Hodnocení vedoucího:
46518_zamazal.pdf [319,99 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/46518/podrobnosti