Využití firemní filantropie pro posilování hodnoty značky

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Využití firemní filantropie pro posilování hodnoty značky
Autor práce:
Nováková, Veronika
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Zamazalová, Marcela
Osoba oponující práci:
Vyhnánková, Klára
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The theses works with company social responsibility in a banking sector, it's reporting and with a way it influences total brand value. The theoretical part is focused on description of social responsibility and company's philantropy with a emphasis on it's benefits for a company. Special parts are dedicated to possibilities of brand value evaluation and also to a new EU directive on non-profit report. Practical part of the research is focused on Česká spořitelna, her activities in the field and it's management. The author measures an influence of ČS CSR activities on general brand awareness among both groups employees and customers. The author uses explorative probe. The author also offers some recommendations for more effective CSR management and it's use for brand value strengthening based on the results of the research.
Klíčová slova:
LBG; social responsibility; corporate philanthropy; non-financial report; CSR; brand value

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 2. 2014
Datum podání práce:
16. 12. 2014
Datum obhajoby:
03.02.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
46518_xnovv50.pdf [2,19 MB]
Oponentura:
39892_Vyhnánková.pdf [631,41 kB]
Hodnocení vedoucího:
46518_zamazal.pdf [319,99 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/46518/podrobnosti