Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Politický marketing v ČR: komparace využití politického marketingu na komunální a senátní úrovni v roce 2014

Autor práce: Mazurová, Sonja
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořáková, Vladimíra
Osoba oponující práci: Müller, Karel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Politický marketing v ČR: komparace využití politického marketingu na komunální a senátní úrovni v roce 2014
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce s názvem "Politický marketing v ČR: komparace využití politického marketingu na komunální a senátní úrovni v roce 2014" se zabývá problematikou politického marketingu v současných senátních a komunálních volbách v říjnu 2014 v Praze. Práce je především analytického a deskriptivního charakteru. V první kapitole se nachází teoretický úvod do politického marketingu, jeho vznik a vývoj. Ve druhé kapitole jsou rozebrány nástroje politického marketingu, strategie při tvorbě politické kampaně, nové techniky v komunikaci s voličem a nastíněn je i politický branding společně s politickou reklamou. Třetí kapitola představuje pojem permanentní kampaně a jeho vlivu na volební kampaně a z toho plynoucí rostoucí profesionalitu volebních kampaní. Součástí je i charakteristika voleb do zastupitelstva z pohledu politického marketingu. Ve čtvrté kapitole autorka prezentuje jednotlivé zkoumané politické subjekty a v páté kapitole analyzuje volební kampaně.
Klíčová slova: volební kampaň; senátní volby 2014; komunální volby 2014; permanentní kampaň; politický marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Politologie/Politologie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra politologie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Politický marketing v ČR: komparace využití politického marketingu na komunální a senátní úrovni v roce 2014
Překlad názvu: Political marketing in the Czech Republic: comparison of application of political marketing on municipal and senate elections in 2014
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The submitted thesis "Political marketing in the Czech Republic: comparison of application of political marketing on municipal and senate elections in 2014 " concentrates on the analysis of application of political marketing on municipal and senate election campaigns in 2014. The thesis analyses in detail the tools that were used in campaigns. The first chapter defines the theory and origins of political marketing. The second chapter concentrates on tools, strategies and new ways of using political marketing. The third chapter introduces the term permanent campaign and its effects on growing professionalism in election campaigns. In the fourth chapter author presents researched political subjects and the last chapter analyses the election campaigns.
Klíčová slova: permanent campaign; senate elections 2014; municipal elections 2014; election campaign; political marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Politologie/Politologie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Political Sciences
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 10. 2013
Datum podání práce: 18. 5. 2014
Datum obhajoby: 09.02.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce45008_xmazs02.pdf [1,28 MB]
Veřejná příloha10787_xmazs02.pdf [7,56 MB]
Oponentura40397_mullerk.pdf [62,93 kB]
Hodnocení vedoucího45008_dvorakv.pdf [62,85 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/45008/podrobnosti