Politický marketing v ČR: komparace využití politického marketingu na komunální a senátní úrovni v roce 2014

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Politický marketing v ČR: komparace využití politického marketingu na komunální a senátní úrovni v roce 2014
Autor práce:
Mazurová, Sonja
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Dvořáková, Vladimíra
Osoba oponující práci:
Müller, Karel
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The submitted thesis "Political marketing in the Czech Republic: comparison of application of political marketing on municipal and senate elections in 2014 " concentrates on the analysis of application of political marketing on municipal and senate election campaigns in 2014. The thesis analyses in detail the tools that were used in campaigns. The first chapter defines the theory and origins of political marketing. The second chapter concentrates on tools, strategies and new ways of using political marketing. The third chapter introduces the term permanent campaign and its effects on growing professionalism in election campaigns. In the fourth chapter author presents researched political subjects and the last chapter analyses the election campaigns.
Klíčová slova:
permanent campaign; senate elections 2014; municipal elections 2014; election campaign; political marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Politologie/Politologie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Political Sciences
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 10. 2013
Datum podání práce:
18. 5. 2014
Datum obhajoby:
09.02.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
45008_xmazs02.pdf [1,28 MB]
Veřejná příloha:
10787_xmazs02.pdf [7,56 MB]
Oponentura:
40397_mullerk.pdf [62,93 kB]
Hodnocení vedoucího:
45008_dvorakv.pdf [62,85 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/45008/podrobnosti