Aktivity zájmových skupin v oblasti GMO: případová studie geneticky modifikované kukuřice

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Aktivity zájmových skupin v oblasti GMO: případová studie geneticky modifikované kukuřice
Autor práce:
Nekovařík, Tomáš
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Vymětal, Petr
Osoba oponující práci:
Matějková, Adéla
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis deals with promoting of the interests in the area of genetically modified organisms. The aim is to analyze the activities of interest groups in the area and affect different approach of governments to GMO in the USA and Europe. The work is structured into four parts. The first chapter theoretically defines interest groups and lobbying. The second chapter is devoted to genetically modified organisms and the differences between the EU and the USA in the legislation, the extent of cultivation and the approach of governments. The third chapter deals with Monsanto - the company that dominates the amount of interest groups in this area. The fourth chapter presents a case study of the problem of genetically modified maize in Europe. Just on the case of genetically modified maize can be seen in the European Union activities interest groups, approach of member states and European Union approach.
Klíčová slova:
Monsanto; USA; European Union; Lobbing; Interest group; Genetically modified organism

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Politologie/Politologie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Political Sciences
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 10. 2013
Datum podání práce:
15. 5. 2014
Datum obhajoby:
09.02.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
44321_xnekt00.pdf [1,74 MB]
Oponentura:
40491_xmata23.pdf [101,97 kB]
Hodnocení vedoucího:
44321_vymetal.pdf [67,28 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/44321/podrobnosti