Transformace sociálněekonomického systému v Ruské federaci se zaměřením na hospodářství Sverdlovské oblasti

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Transformace sociálněekonomického systému v Ruské federaci se zaměřením na hospodářství Sverdlovské oblasti
Autor práce:
Andrusenko, Ekaterina
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Žamberský, Pavel
Osoba oponující práci:
Jeníček, Vladimír
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Ústředním cílem této diplomové práce je zhodnotit okolnosti a stav transformace sociálněekonomického systému Ruské federace. Práce se dále zaměřuje na hospodářství Sverdlovské oblasti jako příklad transformace ekonomického subsystému. Příkladem transformovaného hospodářského subjektu je závod Uralmaš. Teoretickým základem práce je vědecké pojetí sociálněekonomického systému a jeho transformace, teorie evoluce hospodářského systému podle J. Schumpetera, teorie společenské volby mezi chaosem a diktaturou vycházející z nové komparativní ekonomie, teoretické chápání státního regionalismu a teorie podnikových financí. V práci je volena komparativně-historická a empiricko-statistická metodologie. Hlavním zjištěním práce je, že sociálněekonomický systém SSSR nemohl přetrvávat, a to hlavně z důvodu značného strukturálního zkreslení hospodářství kvůli režimu diktatury. Nicméně se hospodářství nového Ruska dostalo do strukturálního posunu, došlo ke zkreslení struktury hospodářského systému. Přínosem této diplomové práce je komplexní pohled na transformační proces v Rusku jak na celostátní, tak i na regionální a místní úrovni. Je zohledněn jak teoretický, tak i praktický pohled na transformaci sociálněekonomického systému, nejenom z makroekonomického, ale také z mikroekonomického hlediska.
Klíčová slova:
Komparativní ekonomie; Hospodářská historie Ruska; Regionalismus; Sverdlovská oblast; Německá demokratická republika; Privatizace; Norilský Nilk; Uralmaš; Uralský federální okruh; Schumpeter; Sociálněekonomický systém; Transformace; Ruská federace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 3. 2013
Datum podání práce:
10. 5. 2014
Datum obhajoby:
15.01.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
42401_xande00.pdf [1,03 MB]
Veřejná příloha:
10549_xande00.pptx [5,46 MB]
Oponentura:
39818_jenicek.pdf [65,17 kB]
Hodnocení vedoucího:
42401_zamberp.pdf [62,37 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/42401/podrobnosti