Brand management značky společnosti Crystalex, CZ

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Brand management značky společnosti Crystalex, CZ
Autor práce:
Červinková, Tereza
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Průša, Přemysl
Osoba oponující práci:
Novotný, Jiří
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this diploma thesis is to analyse brand management of one chosen company. The theoretical part of the thesis is focused on comprehensive explanation of brand management. At first brand and other related terms are explained from the marketing point of view. Then the author has focused on legal dimension of the term brand and its registration as trademark. The practical part of the thesis deals with the analysis of brand management of one concrete Czech company Crystalex, CZ, which produces and exports Czech domestic glass. The primary data are gained by dialogues with specialists from the company and its patent agency. The author has talked to many potential customers in points of sale of products from Crystalex, CZ as well. On the basis of all these information the author has made own proposals to increase the efficiency of brand management of the company Crystalex, CZ.
Klíčová slova:
trademark; positioning; brand hierarchy; brand management; brand identity

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
28. 3. 2012
Datum podání práce:
21. 12. 2013
Datum obhajoby:
20.01.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
37195_xcert21.pdf [3,92 MB]
Oponentura:
40236_Novotný.pdf [246,65 kB]
Hodnocení vedoucího:
37195_prusa.pdf [61,77 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/37195/podrobnosti