Brand management značky společnosti Crystalex, CZ

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Brand management značky společnosti Crystalex, CZ
Autor práce:
Červinková, Tereza
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Průša, Přemysl
Osoba oponující práci:
Novotný, Jiří
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je analyzovat brand management vybrané společnosti. Teoretická část je komplexním pohledem na problematiku řízení značky neboli brand management. Značka a s ní související pojmy jsou vysvětleny nejprve z marketingového hlediska. Dále se práce věnuje i právní oblasti brand managementu, tedy registraci značky v ochrannou známku a péči o ni. Praktickou část diplomové práce představuje případová studie brand managementu vybrané společnosti, konkrétně Crystalex, CZ. Primární data získaná prostřednictvím expertních rozhovorů vedených s pracovníky společnosti Crystalex, CZ a dalšími odborníky z oblasti ochrany práv duševního vlastnictví jsou doplněny o výsledky dotazníkového šetření a zhodnocení marketingu v místě prodeje značky Bohemia Crystal (rodinná značka společnosti Crystalex, CZ). Na základě znalosti teoretických poznatků, podnikové praxe společnosti Crystalex, CZ a pohledu potencionálního zákazníka jsou v závěru diplomové práce vypracována doporučení pro zefektivnění brand managementu společnosti Crystalex, CZ.
Klíčová slova:
ochranná známka; identita značky; positioning; brand management; systém značek

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
28. 3. 2012
Datum podání práce:
21. 12. 2013
Datum obhajoby:
20.01.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
37195_xcert21.pdf [3,92 MB]
Oponentura:
40236_Novotný.pdf [246,65 kB]
Hodnocení vedoucího:
37195_prusa.pdf [61,77 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/37195/podrobnosti