New Methods in Human Resources Management

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
New Methods in Human Resources Management
Autor práce:
Ibragimova, Yuliya
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Khelerová, Vladimíra
Osoba oponující práci:
Vojtíšek, Zdeněk
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This diploma thesis concentrates on relationship between employee satisfaction and usage of new methods in Human Resources Management, particularly coaching and talent management. As employee satisfaction becomes one of the most important sources of influence on company's performance, it is also discussed in the theoretical background the relationship between employee satisfaction and company performance. The goal of the thesis is to find relationship between usage of new HRM methods (coaching and talent management) and employee satisfaction. The thesis has four chapters. First two chapters "Measurement Systems in an Organization" and "Methods in HR Management" set a theoretical background for the research. The third chapter concentrates on the research itself: employees of five Russian companies both with and without coaching and talent management, are tested. In the last chapter are compared research outcomes and theoretical approach, as well as, recommendations are given.
Klíčová slova:
talent management; coaching; employee satisfaction; Russian companies; HR methods; performance measurement

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 6. 2014
Datum podání práce:
30. 4. 2015
Datum obhajoby:
20.05.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
48369_xibry00.pdf [1,16 MB]
Oponentura:
42576_Vojtíšek.pdf [63,34 kB]
Hodnocení vedoucího:
48369_kheler.pdf [63,24 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/48369/podrobnosti