Nástroje na podporu řízení pracovních týmů - výběr vhodného task management nástroje pro společnost BNM, s.r.o.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Nástroje na podporu řízení pracovních týmů - výběr vhodného task management nástroje pro společnost BNM, s.r.o.
Autor práce:
Rejchrt, Martin
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Oškrdal, Václav
Osoba oponující práci:
Pavlíček, Antonín
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this diploma thesis is to select a suitable task management tool with regards to specific requirements of BNM, s.r.o. company. The list of requirements was compiled based on author's work experience at the particular company. Last but not least the thesis is focused on a solution of identified issues while the theoretical part explains the teamwork theory and team collaboration. Further chapters introduce SaaS oriented software distribution models. The final tool selection is done using a scoring method and WSA (Weighted Sum Product) method belonging to the multi-criteria decision methods category. The decision making proces is further described with a special attention to the selected tool - Asana. None of the considered tools was excluded due to a non-fulfilment of the selection criteria. The main contribution of the thesis is a comparison and evaluation of available task management tools and a selection of a best tool for the one particular company.
Klíčová slova:
multi-criteria decision making; software as a service; teamwork

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Systems Analysis
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 4. 2013
Datum podání práce:
31. 5. 2015
Datum obhajoby:
01.10.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
42909_xrejm08.pdf [2,34 MB]
Oponentura:
44632_pavlant.pdf [349,35 kB]
Hodnocení vedoucího:
42909_oskv01.pdf [724,16 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/42909/podrobnosti