The Economic Nationalism within the European Union and the Single Market - case study of France, Germany and the United Kingdom

Autor práce:
Gheorghiev, Olga
Typ práce:
Diplomová práce
Vedoucí práce:
Maslowski, Nicolas
Osoba oponující práci:
Pavlík, Petr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The Economic Nationalism within the European Union and the Single Market - case study of France, Germany and the United Kingdom
Typ práce:
Master thesis
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This paper examines the phenomenon of economic nationalism within market interactions of different economic models of governance in the European Union. The first section offers a retrospective of economic nationalism interpretations at different periods of time, with a focus on the past century. It also introduces the reader to new forms of economic nationalism, particular for the European integration context and which ultimately represent the subject of this paper. Next the study focuses on the particularities of the European economic model and its relation to state interventionism. It also attempts to identify EU's mandate of action and instruments in this direction, with a special attention to the key economic sectors and dominant forms of interventionism. The last chapter provides a closer look at national regulatory traditions of three economic models: British, German and French and traces approaches to economic nationalism within these distinct models of economic governance.
Klíčová slova:
economic nationalism; Single market; economic models

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of International Relations

Název katedry:
Jan Masaryk Centre for International Studies

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 9. 2014

Datum podání práce:
1. 4. 2015

Datum obhajoby:
04.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
49244_xgheo00.pdf [519,05 kB]

Oponentura:
41470_qpavp02.pdf [65,09 kB]

Hodnocení vedoucího:
49244_masn00.pdf [66,98 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/49244/podrobnosti