Marketingové strategie neziskové organizace CDO

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Marketingové strategie neziskové organizace CDO
Autor práce:
Chmelík, Jan
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Lhotáková, Markéta
Osoba oponující práci:
Machová, Veronika
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce si klade za cíl analyzovat marketingovou strategii neziskové taneční organizace CDO. V teoretické části práce je definován právní prostor působení neziskových organizací, následně jsou popsány všechny části rozšířeného marketingového mixu. Meritum výzkumné části práce se věnuje komunikačním aktivitám společnosti, přičemž jejich úspěšnost je zkoumána pomocí dvojího dotazníkového šetření. Práci uzavírají návrhy a doporučení autora na zlepšení efektivity aktivit CDO.
Klíčová slova:
Komunikační aktivity; ČR; Marketingová strategie; Czech Dance Organization

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 9. 2014
Datum podání práce:
27. 4. 2015
Datum obhajoby:
26.05.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
49250_xchmj15.pdf [1,02 MB]
Veřejná příloha:
11107_xchmj15.pptx [51,32 kB]
Oponentura:
41192_Machová.pdf [206,56 kB]
Hodnocení vedoucího:
49250_lhom01.pdf [61,66 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/49250/podrobnosti