Marketingové strategie neziskové organizace CDO

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Marketingové strategie neziskové organizace CDO
Autor práce:
Chmelík, Jan
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Lhotáková, Markéta
Osoba oponující práci:
Machová, Veronika
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to analyse the marketing strategy of a Non-profit Organizaton CDO. In the theoretical part of this thesis, all the juristical background is defined, the following discribes all the parts of the extended marketing mix. The main task of the next practical part is dedicated to the communication activities of the CDO, while their success was investigated by a double survey. This bachelor thesis ends with suggestions and recommendations of the author for the CDO to improve the efectivity of their communication activities.
Klíčová slova:
Marketing strategy; Czech Dance Organization; Communication activities; CZ

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 9. 2014
Datum podání práce:
27. 4. 2015
Datum obhajoby:
26.05.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
49250_xchmj15.pdf [1,02 MB]
Veřejná příloha:
11107_xchmj15.pptx [51,32 kB]
Oponentura:
41192_Machová.pdf [206,56 kB]
Hodnocení vedoucího:
49250_lhom01.pdf [61,66 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/49250/podrobnosti