Analýza marketingové strategie vybrané firmy

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza marketingové strategie vybrané firmy
Autor práce:
Havlíková, Kristýna
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Procházková, Markéta
Osoba oponující práci:
Malíková, Kateřina
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The master's thesis deals with the issues of marketing strategy and communications with subsequent applications to an alternative care center for pets, named the Optima Vetcare. The theoretical part includes description of marketing concepts, which include a marketing strategy, a marketing mix, a communication mix, trends in marketing and a marketing research. The practical part is specifically focused on the specifics of the marketing Optima Vetcare and maps its marketing efforts since the year 2014, when it was founded. The questionnaire survey is realized at the end of the thesis and then recommendations are proposed for the improvement of Optima Vetcare's marketing communications. The aim of this thesis is to present an alternative care center for pets Optima Vetcare and analyze its marketing. Another goal is to provide possible proposals and recommendations for marketing communication improvement.
Klíčová slova:
Optima Vetcare; Marketing strategy; Marketing communications

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 4. 2014
Datum podání práce:
30. 4. 2015
Datum obhajoby:
10.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
47624_xhavk29.pdf [5,84 MB]
Oponentura:
42979_Malíková.pdf [625,13 kB]
Hodnocení vedoucího:
47624_prom01.pdf [326,73 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/47624/podrobnosti