Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza marketingové strategie vybrané firmy

Autor práce: Havlíková, Kristýna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Procházková, Markéta
Osoba oponující práci: Malíková, Kateřina

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza marketingové strategie vybrané firmy
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce nastiňuje problematiku marketingové strategie a komunikace s aplikací na centrum alternativní péče o domácí zvířata Optima Vetcare. V teoretické části jsou rozebrány pojmy z oblasti marketingu, mezi něž se řadí marketingová strategie, marketingový mix, komunikační mix, trendy v marketingu a marketingový výzkum. Praktická část je zaměřena již konkrétně na specifika marketingu v Optima Vetcare a mapuje marketingové snažení od roku 2014, kdy došlo k jeho založení. V závěru práce je provedeno dotazníkové šetření a navržena doporučení pro zlepšení marketingové komunikace Optima Vetcare. Cílem diplomové práce je představit centrum alternativní péče o domácí zvířata Optima Vetcare a provést analýzu jeho marketingu. Dalším cílem je poskytnout možné návrhy a doporučení pro zlepšení marketingové komunikace.
Klíčová slova: Marketingová strategie; Optima Vetcare; Marketingová komunikace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza marketingové strategie vybrané firmy
Překlad názvu: Analysis of marketing strategy in specific company
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The master's thesis deals with the issues of marketing strategy and communications with subsequent applications to an alternative care center for pets, named the Optima Vetcare. The theoretical part includes description of marketing concepts, which include a marketing strategy, a marketing mix, a communication mix, trends in marketing and a marketing research. The practical part is specifically focused on the specifics of the marketing Optima Vetcare and maps its marketing efforts since the year 2014, when it was founded. The questionnaire survey is realized at the end of the thesis and then recommendations are proposed for the improvement of Optima Vetcare's marketing communications. The aim of this thesis is to present an alternative care center for pets Optima Vetcare and analyze its marketing. Another goal is to provide possible proposals and recommendations for marketing communication improvement.
Klíčová slova: Optima Vetcare; Marketing strategy; Marketing communications

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 4. 2014
Datum podání práce: 30. 4. 2015
Datum obhajoby: 10.06.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce47624_xhavk29.pdf [5,84 MB]
Oponentura42979_Malíková.pdf [625,13 kB]
Hodnocení vedoucího47624_prom01.pdf [326,73 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/47624/podrobnosti