Improvement of digital support process using ITIL best practices, Kanban and TOC in multicultural environment

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Improvement of digital support process using ITIL best practices, Kanban and TOC in multicultural environment
Autor práce:
Králik, Miroslav
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Bruckner, Tomáš
Osoba oponující práci:
Kalantar Hormozi, Kaveh
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Many companies today have to deal with business processes optimization, ongoing removal of system obstacles and identifying any bottlenecks laying on the way which are preventing us to reach our goals. I would like to show how we have dealt with similar problems in our case applied in the department of web application maintenance. In the first chapter I will introduce the basic information about the history, environment the company operate in and maintenance activities which are part of the process. Following with description all of the system obstacles and bottlenecks identified in the process and possible solutions or improvements for their elimination. In the last chapter I will present the achieved results after my executing of the proposed improvements and if the expectations have been met or not and what positive or negative influence it has brought.
Klíčová slova:
application maintenance; Kanban; reports; system obstacles; theory of constraints; bottlenecks; process KPIs; process improvement

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
4. 11. 2013
Datum podání práce:
1. 5. 2014
Datum obhajoby:
03.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
45310_xkram83.pdf [1,91 MB]
Oponentura:
41412_Kalantar Hormozi.pdf [711,18 kB]
Hodnocení vedoucího:
45310_bruckner.pdf [337,45 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/45310/podrobnosti