Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Výuka (základů) informatiky na vysokých školách v ČR

Autor práce: Domanja, Jindřich
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Řezníček, Václav
Osoba oponující práci: Sigmund, Tomáš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Výuka (základů) informatiky na vysokých školách v ČR
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této práce je analyzovat náplň výuky informatiky na vysokých školách v ČR a prezentovat výsledky této analýzy v kontextu současné informační společnosti. Důraz je kladen na zjišťování, jak je vysokoškolská výuky informatiky chápána - zda jsou studenti učeni spíše práci s počítačem (počítačové gramotnosti), nebo práci s informacemi (informační gramotnosti). Téma se dotýká také hrozby digitální demence, která je podle některých odborníků vyvolávána nadměrným a dlouhodobým užívání digitálních ICT. Většina softwarových nástrojů, které se na trhu nacházejí, slouží na podporu procesů a dosahování vytyčených cílů. V prostředí školy se studenti setkávají především s učebním procesem a jejich hlavním cílem by mělo být porozumění učivu, proto se tato práce zabývá také otázkou, zda jsou studenti v rámci výuky informatiky seznamováni s tím, jak se efektivně učit a jak studijní cíle podpořit vhodným softwarem.
Klíčová slova: informační a počítačová gramotnost; znalost; informace; výuka informatiky; efektivní učení; digitální informační a komunikační technologie; digitální demence

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra systémové analýzy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Výuka (základů) informatiky na vysokých školách v ČR
Překlad názvu: Informatics education at universities in the Czech republic
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The main goal of this bachelor theses is to analyse the content of informatics education at universities in the Czech Republic and to present conclusions of the analysis in the context of current (information) society. This work focuses on a research of what skills and knowledge students of informatics gain -- whether they are taught how to use computer and its software (computer literacy) rather than how to work with information (information literacy), or vice versa. The theme also includes problems of digital dementia, which is, according to several experts, caused by excessive and long-term using of digital ICT. Most of the software tools, which are found on the market, serve for the support of processes and goal-achieving. In the area of education students encounter primarily educational process and their main objective should be to fully understand the discussed matter. This work therefore also tries to answer the question, whether the informatics students are taught how to learn efficiently and how to support educational goals with appropriate software.
Klíčová slova: digital dementia; knowledge; information; efficient learning; digital information and communication technology; informatics education; information and computer literacy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Systems Analysis
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 10. 2014
Datum podání práce: 6. 5. 2015
Datum obhajoby: 18.06.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce49639_xdomj03.pdf [2,20 MB]
Oponentura40583_sigmund.pdf [326,35 kB]
Hodnocení vedoucího49639_xrezv03.pdf [78,96 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/49639/podrobnosti