Konkurenční analýza vybraných společností na sociální síti Facebook

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Konkurenční analýza vybraných společností na sociální síti Facebook
Překlad názvu:
Competitive analysis of selected companies on the social network site Facebook
Autor práce:
Ryčl, Jan
Typ práce:
Bakalářská práce / Bachelor thesis
Vedoucí práce:
Feige, Tomáš
Osoba oponující práci:
Louda, Jan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Bachelor's thesis analyzes the success of marketing strategies of two companies on the social networking site Facebook using analytical tools. The theoretical part of the thesis deals with social media, social feedback and customer engagement. Then shows the marketing possibilities of Facebook and data analysis capabilities of Facebook Insights for evaluating the success of reaching customers. The practical part of the thesis deals with the competitive analysis of Facebook pages Xbox and PlayStation. The main goal is to determine which page appeals to their fans better and why it is so.
Klíčová slova:
Insights; Social Network Analysis; Customer Engagement; Facebook; Xbox; Social Feedback; Playstation; Social Media

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 9. 2014
Datum podání práce:
10. 5. 2015
Datum obhajoby:
25.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
49333_xrycj09.pdf [1,68 MB]
Oponentura:
42027_Louda.pdf [188,10 kB]
Hodnocení vedoucího:
49333_xfeit03.pdf [181,92 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/49333/podrobnosti