Implementace Google Tag Manageru

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Implementace Google Tag Manageru
Autor práce:
Kumsta, Tomáš
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Hradil, Jiří
Osoba oponující práci:
Ing. Jan Tichý,
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this thesis is to explain advantages of using Tag Management systems on webpages. This thesis compares different systems and advantages and disadvantages of their functionality and usability. Based on this comparison reasons for popularity of Google Tag Manager are found and its implementation is shown. It is used in praxis to implement different tracking, remarketing and other codes, which can be used by a website operator to implement these codes without changing the source code of the website itself. The thesis contains complete implementation of Google Analytics tracking code and Google Ad-words remarketing code in Google Tag Manager. The example of implementation and settings of this system is done to benefit a real Internet business.
Klíčová slova:
Tag Management systems; implementation; Google Analytics; Google Tag Manager; tags; remarketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information and Knowledge Engineering
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 2. 2015
Datum podání práce:
30. 4. 2015
Datum obhajoby:
24.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
51149_xkumt00.pdf [1,47 MB]
Oponentura:
41965_Ing. Jan Tichý.pdf [164,56 kB]
Hodnocení vedoucího:
51149_xhraj18.pdf [58,66 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/51149/podrobnosti