Hlavní aktéři ekonomické diplomacie v ČR - dynamika změn

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Hlavní aktéři ekonomické diplomacie v ČR - dynamika změn
Autor práce:
Frišaufová, Tereza
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Druláková, Radka
Osoba oponující práci:
Peterková, Jana
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with economic diplomacy of the Czech Republic, particularly it deals with its main actors -- Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Industry and Trade -- and dynamics of changes of their relationship. The aim of the thesis is an analysis of crucial interaction between these two actors thus the essential part of the paper is focused on three fundamental events of ministerial interaction. The turns of the year 1998/1999, 2010/2011 and the year 2014, which is a key component of the thesis since it covers current situation between actors and contemporary condition of the Czech economic diplomacy
Klíčová slova:
non-state actors; CzechTrade; Ministry of Industry and Trade; economic diplomacy; foreign office; Ministry of Foreign Affairs; Client centre for export; organizational arrangements; competition

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 9. 2014
Datum podání práce:
15. 5. 2015
Datum obhajoby:
10.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
49137_xfrit00.pdf [1,25 MB]
Oponentura:
40631_peter.pdf [65,65 kB]
Hodnocení vedoucího:
49137_drulakr.pdf [63,07 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/49137/podrobnosti