Spotřebitelské úvěry bankovních a nebankovních institucí

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Spotřebitelské úvěry bankovních a nebankovních institucí
Autor práce:
Klárová, Adéla
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Radová, Jarmila
Osoba oponující práci:
Rajl, Jiří
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis deals with consumer loans provided by banking and non-banking institutions in the Czech Republic. The aim is to compare the access of providers, representing concrete group, to clients. The thesis defines the most important concepts which are closely related to this issue, likewise regulations and laws that apply to this area of business. It describes in detail the process of loans providing, from loan application to loan repayment, alternatively not repaying the loan, including a brief mention about the psychology of the debtor and the effect of advertising on one's decision. Attention is paid to registers which are accessible to the individual providers. The practical part deals with selected banking and non-banking institutions and evaluates their different or comparable access to consumers.
Klíčová slova:
non-banking institution; consumer loan; banking institution

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
22. 2. 2015
Datum podání práce:
1. 6. 2015
Datum obhajoby:
09.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
51898_xklaa00.pdf [847,60 kB]
Oponentura:
42243_rajj02.pdf [1,44 MB]
Hodnocení vedoucího:
51898_radova.pdf [274,93 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/51898/podrobnosti