Přínosy a negativa přijetí eura na příkladu Slovenské republiky

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Přínosy a negativa přijetí eura na příkladu Slovenské republiky
Autor práce:
Marková, Zuzana
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Kolman, Ondřej
Osoba oponující práci:
Zeman, Martin
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Slovak Republic adopted Euro at first of January 2009. Advantages and disadvantages of adopting Euro in Slovak Republic are compared in this bachelor's thesis. Work is divided into three chapters. In first chapter, problematic and historic development of integration processes after WW2 are introduced. Preparations for Euro adoption in Slovak Republic and Maastrichts convergence criteria observance are stated in chapter two. In the last chapter each advantages and disadvantages are summarized. This work finds, that adoption of Euro was for Slovak Republic convenient, mainly for foreign trade.
Klíčová slova:
currency adoption; Euro; Slovak Republic

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 3. 2015
Datum podání práce:
31. 5. 2015
Datum obhajoby:
16.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
52175_xmarz17.pdf [1,21 MB]
Oponentura:
42669_xzemm35.pdf [1,21 MB]
Hodnocení vedoucího:
52175_xkolo06.pdf [557,72 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/52175/podrobnosti