Destinační značka Řecka a její role ve vnímání image země

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Destinační značka Řecka a její role ve vnímání image země
Autor práce:
Vejražková, Lenka
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Pešek, Ondřej
Osoba oponující práci:
Dragonová, Kateřina
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This master thesis deals with Greece destination brand with focus on its image. The goal of the thesis is to evaluate the touristic position of Greece in the Czech Republic, in-depth exploration of perceived destination image and consequent suggestion of more effective communication. The research methods used are quantitative questionnaire survey followed by qualitative focus groups. Outcome of the questionnaire survey is exploration of what the Czech relations to destination of Greece are, evaluation of marketing communication effectiveness, exploration of gap between Greek destination image and identity and evaluation of differences between Greece destination brand image perceived by Greeks and Czechs. Focus groups will lead to further understanding of the problematics. In conclusion, current status evaluation and its confrontation with the potential status will be done.
Klíčová slova:
brand image; brand identity; destination brand

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 2. 2014
Datum podání práce:
30. 4. 2015
Datum obhajoby:
09.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
47546_xvejl00.pdf [1,50 MB]
Oponentura:
42110_Dragonová.pdf [430,34 kB]
Hodnocení vedoucího:
47546_xpeso01.pdf [328,50 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/47546/podrobnosti