Determinanty nezaměstnanosti mladých

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Determinanty nezaměstnanosti mladých
Autor práce:
Lakotová, Lenka
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Slaný, Martin
Osoba oponující práci:
Brožová, Dagmar
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis deals with the determinants of youth unemployment It uses the panel data regression analysis of EU countries. The work assembled models with the dependent variable the unemployment rate and the model is estimated for each demographic group. The models are represented by institutional variables, the macro-economic variables, demographic variables and variables representing education. The goal is to prove or disprove the hypothesis that individual determinants affect differently to the youth unemployment rate and unemployment rate of main age group. Partial task is to answer the question whether more significant determinants of unemployment rate are institutional or macro-economic determinants. The result of the analysis work is that institutional factors are not important determinants of unemployment rate. Conversely, macro-economic variables, GDP growth and inflation are significant determinants. Significant determinants are also variables representing education. The estimated coefficients of these significant determinants and variables employment labor protection and the tax rate are higher for young people than for the main age group. However, there was not found determinant that would be robustly more significant for youth than for main age group.
Klíčová slova:
unemployment rate; labor market institution; labor force; youth unemployment; business cycle

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
4. 12. 2014
Datum podání práce:
4. 6. 2015
Datum obhajoby:
17.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
50496_xlakl00.pdf [1,38 MB]
Oponentura:
42820_brozova.pdf [100,66 kB]
Hodnocení vedoucího:
50496_slam03.pdf [101,35 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/50496/podrobnosti