Vybrané psychologické charakteristiky osobnosti zaměstnanců bank

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vybrané psychologické charakteristiky osobnosti zaměstnanců bank
Autor práce:
Loncká, Veronika
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Krejčová, Kristýna
Osoba oponující práci:
Langer, Tomáš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of the thesis is to define selected psychological personality attributes of bank employees. The thesis describes the personality traits, particularly the characteristics such as extroversion, introversion, intuition, sensuality, reasonableness, circumspection etc. Their representation frequency had been examined within selected sample of respondents. The thesis also concerns with the charakter parts in companies and individual attributes of these parts. The conclusion part summarizes prevailing characteristics and describes those appropriate or essentials for bank employees. The knowledge findings might be relevant for the further practical application of HR stuff and be come their support while recruiting employees within the bank sector.
Klíčová slova:
characteristics; bank; employees; qualities; skills; personality traits

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Učitelství praktického vyučování v ekonomickém vzdělávání
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Economic Teaching Methodology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 10. 2014
Datum podání práce:
1. 6. 2015
Datum obhajoby:
22.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
50018_xlonv00.pdf [752,01 kB]
Oponentura:
42530_xlant03.pdf [83,91 kB]
Hodnocení vedoucího:
50018_krek03.pdf [134,15 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/50018/podrobnosti