Vývoj konkurence v přepravě cestujících na železnici v České republice po roce 1993

Autor práce:
Skrbek, Ondřej
Typ práce:
Diplomová práce
Vedoucí práce:
Ševčíková, Michaela
Osoba oponující práci:
Chmelová, Pavla

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vývoj konkurence v přepravě cestujících na železnici v České republice po roce 1993
Typ práce:
Diplomová práce
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Práce popisuje železniční dopravu a její specifika při vymezení v intermodální konkurenci a zkoumá technické aspekty a historický vývoj drážní dopravy ovlivňující dnešní míru otevřenosti trhu osobní dopravy konkurenci. Legislativní rozhodnutí prostřednictvím Memoranda v roce 2009 zpomaluje vývoj v stále ztrátové obchodní činnosti provozu železniční dopravy a soukromým subjektům blokuje vstup na další tratě objednávané státem. Jediným úsekem, kde společnost RegioJET a LEOexpress dostávají prostor konkurovat státnímu dopravci, je trať Praha -- Ostrava. Vývoji na této části železnice se věnuje, prostřednictvím oslovení zástupců třech jmenovaných společností, analytická práce obsahující i doporučení expertů veřejné dopravy. Na základě dotazníkového šetření, analýzy železničního prostředí a průzkumu trhu veřejné dopravy dochází práce k závěru, že v železniční dopravě osob může v dlouhém období existovat konkurence a posouvat vývoj služeb se snižováním dotační náročnosti, ale legislativní rozhodnutí zpomalují tento vývoj.
Klíčová slova:
České dráhy; konkurenční dopravce; infrastruktura; železniční osobní doprava

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Název fakulty:
Národohospodářská fakulta

Název katedry:
Katedra hospodářské a sociální politiky

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vývoj konkurence v přepravě cestujících na železnici v České republice po roce 1993
Překlad názvu:
Development of the competition in the passenger railway in the Czech republi after 1993
Typ práce:
Master thesis
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Diploma thesis describes railway transport with related specifics of intermodal competition and investigates technical aspects and historical development of railway traffic influencing level of current openness passenger transport market. Legislative decisions slows down the development of the unprofitable business and state blocks the entrance to the new parts of the railway transport market through the 2009 Memorandum. The only part of the railways, where the companies RegioJET and LEOexpress may compete with state carrier, is Prague -- Ostrava section of the railway. Analytical work examines progress on this part of railway, using the questionnaire technic on the agents of mentioned companies also containing the opinions of the experts of public transport. Based on analysis of the railway environment, exploration of the public transport market and questionnair survey diploma thesis comes to a conclusion, that private carriers may profit in a long term and increase the quality of public transport with a lower subsidy burden , but legislative decisions have to suspport that.
Klíčová slova:
České dráhy; passenger railway; infrastructure; competitive carrier

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Economics

Název katedry:
Department of Economic and Social Policy

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 7. 2014

Datum podání práce:
22. 12. 2014

Datum obhajoby:
08.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
48759_xskro01.pdf [926,41 kB]

Oponentura:
42548_xchmp12.pdf [460,58 kB]

Hodnocení vedoucího:
48759_sevm03.pdf [207,86 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/48759/podrobnosti