Udržitelný rozvoj cestovního ruchu v Plzeňském kraji

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Udržitelný rozvoj cestovního ruchu v Plzeňském kraji
Autor práce:
Nová, Jana
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Kouřilová, Jana
Osoba oponující práci:
Khendriche Trhlínová, Zuzana
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis is concerned with sustainable development of tourism in the Pilsen region. The aim is to assess the current status of tourism and its sustainable development in the Pilsen region. The theoretical part defines the basic terms related to the issue of sustainable development and sustainable development of tourism. Besides it focuses on the role of some international and national institutions in this field. In the practical part the monitored area is described with an emphasis on the conditions for the development of tourism and its sustainability. Then the assessment of sustainable tourism by selected indicators is made. Finally the overall evaluation is reported and some measures to promote sustainable tourism development are suggested.
Klíčová slova:
Sustainable development; Tourism; Sustainable tourism; Pilsen region

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Regional Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 4. 2013
Datum podání práce:
20. 12. 2013
Datum obhajoby:
05.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
42675_xnovj126.pdf [2,38 MB]
Oponentura:
42483_trhlinz.pdf [406,80 kB]
Hodnocení vedoucího:
42675_kourilov.pdf [343,89 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/42675/podrobnosti