Potenciál vlivu elektronických voleb na volební účast v ČR

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Potenciál vlivu elektronických voleb na volební účast v ČR
Autor práce:
Vondráková, Kateřina
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Lechner, Tomáš
Osoba oponující práci:
Pěkná, Jitka
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The Master's Thesis deals with a potential impact of an introduction of the electronic voting on voter turnout of university students. First section focuses on theoretical foundation and academic debate of this subject. Additionally the current level of implementation of the electronic voting in the Czech Republic, Estonia and worldwide is explored. The hypothesis is formulated as a question whether the introduction of the electronic voting could potentially influence voter turnout of university students. The study is based on a questionnaire survey.
Klíčová slova:
Czech Republic; Electronic voting; Students; Voter turnout

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 11. 2014
Datum podání práce:
30. 9. 2015
Datum obhajoby:
04.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
50172_xvonk07.pdf [2,92 MB]
Oponentura:
43114_peknaj.pdf [134,57 kB]
Hodnocení vedoucího:
50172_lect01.pdf [324,52 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/50172/podrobnosti