Analyza CSR v podniku

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analyza CSR v podniku
Autor práce:
Kasl, Michael
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Quigley, Martin John David
Osoba oponující práci:
Plášková, Alena
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá analýzou společenské odpovědnosti (CSR) ve společnosti PwC. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy týkající se společenské odpovědnosti organizací, stejně tak i její historie a důvody pro implementaci. V části praktické je práce zaměřena na síť firem PwC, nejvíce pak na PwC ČR. Výčet CSR aktivit české firmy a mezinárodní strategie slouží ke vzájemnému srovnání a hodnocení, které probíhá i pomocí mezinárodních standardů. Výsledek analýzy slouží jako podklad pro identifikaci prostoru pro zlepšení.
Klíčová slova:
Společenská odpovědnost organizací (CSR); Trvale udržitelný rozvoj; PwC; GRI

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra personalistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 2. 2015
Datum podání práce:
9. 5. 2015
Datum obhajoby:
11.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
51157_xkasm39.pdf [891,02 kB]
Oponentura:
43125_plaskova.pdf [428,72 kB]
Hodnocení vedoucího:
51157_quigley.pdf [336,20 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/51157/podrobnosti