Osobní a rodinné finance - finance vysokoškolského studenta

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Osobní a rodinné finance - finance vysokoškolského studenta
Autor práce:
Palicová, Helena
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Smrčka, Luboš
Osoba oponující práci:
Schönfeld, Jaroslav
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
V diplomové práci Osobní a rodinné finance s podtitulem Finance vysokoškolského studenta je pojednáváno o cestě ke spokojenějšímu životu, a to prostřednictvím řízení osobních financí. Stejně jako je nutné řízení financí podniku, je nezbytné, aby si každý řídil své osobní finance. Je zde naznačeno, jak je vhodné své finance řešit, na co se zaměřit, navíc je to zde i prakticky předvedeno na příkladu vysokoškolského studenta, kde jsou analyzovány jeho cíle a potřeby, následně naznačeno možné řešení jeho financí.
Klíčová slova:
osobní finance; bohatství; rizika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta managementu
Název katedry:
Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 9. 2014
Datum podání práce:
30. 4. 2015
Datum obhajoby:
25.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
50473_xpalh03.pdf [2,19 MB]
Oponentura:
43783_schj02.pdf [146,67 kB]
Hodnocení vedoucího:
50473_smrckal.pdf [146,62 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/50473/podrobnosti