Účetní zobrazení rizik u účetních jednotek veřejného sektoru

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Účetní zobrazení rizik u účetních jednotek veřejného sektoru
Autor práce:
Kortanová, Nikola
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Svoboda, Michal
Osoba oponující práci:
Zouhar, Tomáš
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se věnuje účetnímu zobrazení rizik u účetních jednotek veřejného sektoru, kdy hlavním cílem je zhodnocení míry zachycení rizik v účetnictví a posouzení současné legislativní úpravy i její případné změny. První kapitola se zabývá vymezením veřejného sektoru a definuje pojem "vybraná účetní jednotka". Následující kapitola popisuje obecné pojetí rizik se zaměřením na veřejný sektor a zaměřuje se na všeobecně uznávané účetní principy a zásady, zejména zásadu opatrnosti. Třetí kapitola pojednává o právních předpisech v oblasti účetnictví vybraných účetních jednotek a o vybraných nástrojích účetního zobrazení rizik včetně jejich komparace s mezinárodními účetními standardy. Poslední kapitola je věnována praktické části, která je založena na analýze dat Centrálního systému účetních informací státu a vyhodnocení dotazníkového šetření od oslovených účetních jednotek.
Klíčová slova:
rezervy; zásada opatrnosti; rizika; vybrané účetní jednotky; veřejný sektor; Centrální systém účetních informací státu; podmíněná aktiva a podmíněné závazky

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 6. 2014
Datum podání práce:
31. 12. 2014
Datum obhajoby:
17.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
48461_xkorn03.pdf [1,52 MB]
Veřejná příloha:
11749_xkorn03.pdf [339,76 kB]
Oponentura:
38676_zouhart.pdf [133,15 kB]
Hodnocení vedoucího:
48461_xsvom33.pdf [61,12 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/48461/podrobnosti