Účetní zobrazení rizik u účetních jednotek veřejného sektoru

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Účetní zobrazení rizik u účetních jednotek veřejného sektoru
Autor práce:
Kortanová, Nikola
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Svoboda, Michal
Osoba oponující práci:
Zouhar, Tomáš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The diploma thesis is devoted to presentation of risks in the financial statements of the public sector entities, where the main objective is to evaluate the degree of presentation of risks in the financial statements and to assess of the current legislation and its possible amendments. The first chapter deals with the definition of the public sector and defines the term "selected accounting entity". The following chapter describes the general concept of risks, focusing on the public sector and on generally accepted principles and guidelines of accounting, in particular the conservatism. The third chapter discusses the accounting law for selected accounting entities and selected instruments of the accounting presentation of risks, including the comparison with the IAS/IFRS, IPSAS and US GAAP. The last chapter is divided to the practical parts, which the first one is based on data analysis of Central System of Accounting Information of the State (CSUIS) and the second one on the evaluation of the questionnaire survey for addressed accounting entities.
Klíčová slova:
Central System of Accounting Information of the State (CSUIS); provisions; conservatism; risks; selected accounting entities; public sector; contingent assets and contingent liabilities

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 6. 2014
Datum podání práce:
31. 12. 2014
Datum obhajoby:
17.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
48461_xkorn03.pdf [1,52 MB]
Veřejná příloha:
11749_xkorn03.pdf [339,76 kB]
Oponentura:
38676_zouhart.pdf [133,15 kB]
Hodnocení vedoucího:
48461_xsvom33.pdf [61,12 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/48461/podrobnosti