Health Care Quality with the Patient in Relation to Strategic Management in selected Health-Care Organization

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Health Care Quality with the Patient in Relation to Strategic Management in selected Health-Care Organization
Autor práce:
Maříková, Irena
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Jankůj, Miroslav
Osoba oponující práci:
Střítecký, Rudolf
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The aim of the thesis is to make the strategic analysis of the specific medical device in relation to quality of health care from the view of its patients. In this thesis are used selected analysis instruments of the strategic management. For finding of the quality of the health care, which the medical device provides, I used investigation through questionnaires. Information I gained through these questionnaires I have evaluated and analysed this data. The medical device I have chosen doesn't wish to be named in my thesis so I will respect the wish of its management. This hospital is located in The Central Bohemian Region, which is also its founder. This institution provides inpatient and outpatient care. The mail strength of the hospital is its employees and their human potential. On the other hand one of the serious weaknesses is the poor marketing productivity. My thesis will be closed with appropriate recommendations for the hospital which will be based on my analyses. The intention of these recommendations is to help the hospital in its future development. My thesis goes from the theoretical part (which explains the issue) and fallows with the practical part.
Klíčová slova:
Analysis of the Internal Environment; Analysis of the External Environment; Strategic Analysis; Quality of Care

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 2. 2013
Datum podání práce:
30. 6. 2015
Datum obhajoby:
15.09.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
41496_xmari24.pdf [3,98 MB]
Oponentura:
44025_striteru.pdf [190,85 kB]
Hodnocení vedoucího:
41496_xjanm119.pdf [874,36 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/41496/podrobnosti