Participace 2.0: Přispívá internet k občanské angažovanosti Čechů?

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Participace 2.0: Přispívá internet k občanské angažovanosti Čechů?
Autor práce:
Šrámková, Kateřina
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Müller, Karel
Osoba oponující práci:
Fleissner, Kamil
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
While in Western democracies the study of the impact of Internet on civic and political participation is very popular, in the Czech Republic this type of study is still at the beginning. It is merely focused on the impact of Internet on voter turnout and political campaigning. However the study of the impact of the Internet on civic and political participation from the indivdual level is still missing. Because of that te aim of this study is to analyze the impact of Internet use on political and civic participation. Based on my research I analyzed the internet activities and main factors that influence participation. The results of this study show that Internet is not going to be a panacea for political participation.
Klíčová slova:
online political participation; offline political participation; civic engagement; internet; Czech Republic

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Politologie/Politologie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Political Sciences
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 10. 2013
Datum podání práce:
31. 12. 2014
Datum obhajoby:
08.09.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
44818_xsrak02.pdf [707,40 kB]
Oponentura:
44177_xflek900.pdf [67,31 kB]
Hodnocení vedoucího:
44818_mullerk.pdf [66,25 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/44818/podrobnosti