Quantifying the quality of predictions: G3 model evaluation

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Quantifying the quality of predictions: G3 model evaluation
Autor práce:
Tkáčik, Marcel
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Vozárová, Pavla
Osoba oponující práci:
Janíčko, Martin
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Recent developments of New Keynesian models attracted many central banks to develop their own DSGE models for policy analysis and forecasting. The aim of this study is to evaluate the quality of the predictions made by the Czech National Bank which developed its own DSGE model and use it as the core forecasting model from July 2008. The quality of the predictions has been evaluted by comparing it with the Ministry of Finance of the Czech Republic and two commercial banks (Česká spořitelna and Komerční banka). Using the econometrical tests for the structural break and time series analysis, it has been concluded that the Czech National Bank experienced significant improvement in its prediction quality when employing the DSGE model, and surpassed the other three institutions. This study suggests that a well-specified DSGE model may enhance the prediction quality of key macroeconomic indicators compared to non-structural models and expert judgment.
Klíčová slova:
New Keynesian models; prediction quality; Czech National Bank; forecasting models; DSGE

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 2. 2015
Datum podání práce:
31. 5. 2015
Datum obhajoby:
09.09.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
51475_xtkam00.pdf [2,43 MB]
Oponentura:
44224_janm02.pdf [409,02 kB]
Hodnocení vedoucího:
51475_xnikp01.pdf [185,58 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/51475/podrobnosti