Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Country of origin effect and the impact of brand nationality on the perception of quality in the luxury goods market

Autor práce: Dittertová, Silvie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Cook, Gina
Osoba oponující práci: Král, Petr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Country of origin effect and the impact of brand nationality on the perception of quality in the luxury goods market
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: The purpose of this Master's Thesis is to investigate the attitudes of high net worth individuals toward country of origin information within the luxury goods market with respect to the quality of the products. The primary method used for the research is qualitative research based on in-depth interviews. Based on these in-depth interviews, the thesis demonstrates the synergy between the literature on country of origin and luxury goods and the consumers' quality perception on luxury based on country of origin.
Klíčová slova: Luxury Goods; Country of Origin Effect; Consumers' Quality Perception

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 11. 2014
Datum podání práce: 15. 6. 2015
Datum obhajoby: 09.09.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce50212_xdits00.pdf [737,01 kB]
Oponentura44256_kralp.pdf [64,45 kB]
Hodnocení vedoucího50212_cook.pdf [375,01 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/50212/podrobnosti