The Competitiveness of China in the 21st Century: Analysing China's Human Capital

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The Competitiveness of China in the 21st Century: Analysing China's Human Capital
Autor práce:
Dvořáková, Markéta
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Stuchlíková, Zuzana
Osoba oponující práci:
Hnát, Pavel
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The diploma thesis aims to discourse how China´s competitiveness has developed in the 21st century, with a special focus on human capital as one of the key factors of production that greatly fosters competitive advantage. The first chapter builds up a theoretical framework for the research part of the thesis. It reviews the concepts of competitiveness, Michael Porter´s diamond, and the theory of human capital. The second chapter examines trends and challenges of China´s competitive advantage according to Michael Porter´s diamond model. The third chapter evaluates the development of China´s human capital, its cultivation, current state, and surveys the generation Y´s attitudes to human capital.
Klíčová slova:
generation Y; diamond; Michael Porter; 21st century; human capital; competitiveness; China

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 1. 2015
Datum podání práce:
13. 9. 2015
Datum obhajoby:
13.01.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
46136_xdvom66.pdf [1,65 MB]
Oponentura:
45068_hnatp.pdf [66,07 kB]
Hodnocení vedoucího:
46136_stuchliz.pdf [64,98 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/46136/podrobnosti