The Competitiveness of China in the 21st Century: Analysing China's Human Capital

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The Competitiveness of China in the 21st Century: Analysing China's Human Capital
Překlad názvu:
Konkurenceschopnost Číny ve 21. století: Analýza čínského lidského kapitálu
Autor práce:
Dvořáková, Markéta
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Stuchlíková, Zuzana
Osoba oponující práci:
Hnát, Pavel
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Diplomová práce si klade za cíl prozkoumat, jak se změnila konkurenceschopnost Číny ve 21. století se zaměřením na lidský kapitál jako jeden z klíčových výrobních faktorů, který rozsáhle podporuje rozvoj konkurenční výhody. První kapitola staví teoretický rámec pro výzkumnou část diplomové práce. Přestavuje koncepty konkurenceschopnosti, diamant Michaela Portera a teorii lidského kapitálu. Druhá kapitola analyzuje trendy a výzvy konkurenční výhody Číny podle modelu diamantu Michaela Portera. Třetí kapitola zhodnocuje vývoj čínského lidského kapitálu, jeho kultivaci, současný stav, a zkoumá postoje generace Y k lidskému kapitálu.
Klíčová slova:
21. století; generace Y; diamant; Michael Porter; lidský kapitál; konkurenceschopnost; Čína

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 1. 2015
Datum podání práce:
13. 9. 2015
Datum obhajoby:
13.01.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
46136_xdvom66.pdf [1,65 MB]
Oponentura:
45068_hnatp.pdf [66,07 kB]
Hodnocení vedoucího:
46136_stuchliz.pdf [64,98 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/46136/podrobnosti