The Competitiveness of China in the 21st Century: Analysing China's Human Capital

Autor práce: Dvořáková, Markéta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Osoba oponující práci: Hnát, Pavel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: The Competitiveness of China in the 21st Century: Analysing China's Human Capital
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: The diploma thesis aims to discourse how China´s competitiveness has developed in the 21st century, with a special focus on human capital as one of the key factors of production that greatly fosters competitive advantage. The first chapter builds up a theoretical framework for the research part of the thesis. It reviews the concepts of competitiveness, Michael Porter´s diamond, and the theory of human capital. The second chapter examines trends and challenges of China´s competitive advantage according to Michael Porter´s diamond model. The third chapter evaluates the development of China´s human capital, its cultivation, current state, and surveys the generation Y´s attitudes to human capital.
Klíčová slova: generation Y; diamond; Michael Porter; 21st century; human capital; competitiveness; China

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 1. 2015
Datum podání práce: 13. 9. 2015
Datum obhajoby: 13.01.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce46136_xdvom66.pdf [1,65 MB]
Oponentura45068_hnatp.pdf [66,07 kB]
Hodnocení vedoucího46136_stuchliz.pdf [64,98 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/46136/podrobnosti