Médiokracie - politická komunikace v době masových médií

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Médiokracie - politická komunikace v době masových médií
Autor práce:
Tichá, Veronika
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Müller, Karel
Osoba oponující práci:
Dvořáková, Vladimíra
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This master thesis aims to analyze the facts concerning the political communication of Silvio Berlusconi and Andrej Babis and their political and business careers. The works tries to define the basic concepts of political communication and subsequently analyze them in the comparison with those politicians. Among the other things, the effect of the media which could enabled their entrance to the politics and influence the meanings of the public opinion as well as their political history and used communication techniques has been taken into consideration.
Klíčová slova:
Leadership; Political communication; Silvio Berlusconi; Andrej Babis; Forza Italia; ANO 2011

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Politologie/Politologie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Political Sciences
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 6. 2014
Datum podání práce:
20. 5. 2015
Datum obhajoby:
28.01.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
48340_xticv07.pdf [651,19 kB]
Oponentura:
45135_dvorakv.pdf [63,46 kB]
Hodnocení vedoucího:
48340_mullerk.pdf [61,97 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/48340/podrobnosti