Rozhodovací proces rodičů při výběru zájmového kroužku svých dětí

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Rozhodovací proces rodičů při výběru zájmového kroužku svých dětí
Autor práce:
Kubicová, Zuzana
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Tahal, Radek
Osoba oponující práci:
Vindušková, Jitka
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This dissertation will describe the theory of Market Research focussing on the types and methods. The aim of the thesis is to analyse parent´s decision-making process when they are choosing clubs for their children. I will uncover the process of decision-making by questionnaire and will also find out the level of public awareness of athletics and the Athletics for kids project.
Klíčová slova:
Athletics for kids; Track and Field; Marketing Research; children; decision-making; sport club

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 6. 2015
Datum podání práce:
20. 12. 2015
Datum obhajoby:
03.02.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
53637_xkubz20.pdf [1,94 MB]
Oponentura:
45075_Vindušková.pdf [136,28 kB]
Hodnocení vedoucího:
53637_tahr01.pdf [103,61 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/53637/podrobnosti