Rozhodovací proces rodičů při výběru zájmového kroužku svých dětí

Autor práce:
Kubicová, Zuzana
Typ práce:
Diplomová práce
Vedoucí práce:
Tahal, Radek
Osoba oponující práci:
Vindušková, Jitka

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Rozhodovací proces rodičů při výběru zájmového kroužku svých dětí
Typ práce:
Diplomová práce
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce popisuje teorii marketingového výzkumu se zaměřením na jeho typy a metody. Cílem práce je analýza rozhodovacího procesu rodičů při výběru zájmových kroužků pro jejich děti. Prostřednictvím dotazníkového šetření bude poodhalen postup rozhodování při výběru kroužků a dále bude zjištěno, jaké je povědomí veřejnosti o atletice a o projektu Atletika pro děti.
Klíčová slova:
zájmové kroužky; atletika; rozhodovací proces; marketingový výzkum; děti; sport; Atletika pro děti

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská

Název katedry:
Katedra marketingu

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Rozhodovací proces rodičů při výběru zájmového kroužku svých dětí
Překlad názvu:
The parent´s desicion-making process of choosing clubs for their children
Typ práce:
Master thesis
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This dissertation will describe the theory of Market Research focussing on the types and methods. The aim of the thesis is to analyse parent´s decision-making process when they are choosing clubs for their children. I will uncover the process of decision-making by questionnaire and will also find out the level of public awareness of athletics and the Athletics for kids project.
Klíčová slova:
Athletics for kids; Track and Field; Marketing Research; children; decision-making; sport club

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Business Administration

Název katedry:
Department of Marketing

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 6. 2015

Datum podání práce:
20. 12. 2015

Datum obhajoby:
03.02.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
53637_xkubz20.pdf [1,94 MB]

Oponentura:
45075_Vindušková.pdf [136,28 kB]

Hodnocení vedoucího:
53637_tahr01.pdf [103,61 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/53637/podrobnosti