Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Rozhodovací proces rodičů při výběru zájmového kroužku svých dětí

Autor práce: Kubicová, Zuzana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tahal, Radek
Osoba oponující práci: Vindušková, Jitka

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Rozhodovací proces rodičů při výběru zájmového kroužku svých dětí
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce popisuje teorii marketingového výzkumu se zaměřením na jeho typy a metody. Cílem práce je analýza rozhodovacího procesu rodičů při výběru zájmových kroužků pro jejich děti. Prostřednictvím dotazníkového šetření bude poodhalen postup rozhodování při výběru kroužků a dále bude zjištěno, jaké je povědomí veřejnosti o atletice a o projektu Atletika pro děti.
Klíčová slova: zájmové kroužky; atletika; rozhodovací proces; marketingový výzkum; děti; sport; Atletika pro děti

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Rozhodovací proces rodičů při výběru zájmového kroužku svých dětí
Překlad názvu: The parent´s desicion-making process of choosing clubs for their children
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This dissertation will describe the theory of Market Research focussing on the types and methods. The aim of the thesis is to analyse parent´s decision-making process when they are choosing clubs for their children. I will uncover the process of decision-making by questionnaire and will also find out the level of public awareness of athletics and the Athletics for kids project.
Klíčová slova: Athletics for kids; Track and Field; Marketing Research; children; decision-making; sport club

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 6. 2015
Datum podání práce: 20. 12. 2015
Datum obhajoby: 03.02.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce53637_xkubz20.pdf [1,94 MB]
Oponentura45075_Vindušková.pdf [136,28 kB]
Hodnocení vedoucího53637_tahr01.pdf [103,61 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/53637/podrobnosti