Changes to the marketing strategy of the airline industry in Europe due to the proliferation of low-cost airlines in Europe

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Changes to the marketing strategy of the airline industry in Europe due to the proliferation of low-cost airlines in Europe
Autor práce:
Keprta, Jan
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Cook, Gina
Osoba oponující práci:
Lhotáková, Markéta
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The aim of this thesis is to analyze the changes to marketing strategy of airline companies in Europe due the proliferation of low-cost carriers in Europe. The thesis is divided into three parts. In the theoretical part the marketing strategy framework is established by reviewing the latest literature on marketing theory and its application to the airline industry. The second chapter provides the historical background and shows the specifics of the airline industry in order to determine when the proliferation of low-cost carriers in Europe occurred. It also analyzes the impact the proliferation had on the business operations of the network carriers by looking at the changes to different elements of the marketing mix. Finally the third chapter summarizes the authors research on consumer behavior in the airline industry. The research was conducted through a quantitative questionnaire and it investigates consumers perception of price and brand awareness.
Klíčová slova:
Marketing Mix; Marketing Communication Strategy; Marketing; Low-Cost Carriers; Airline Industry; Network Carriers; Airlines

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 10. 2015
Datum podání práce:
15. 1. 2016
Datum obhajoby:
01.02.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
54630_xkepj03.pdf [2,79 MB]
Oponentura:
44913_lhom01.pdf [326,54 kB]
Hodnocení vedoucího:
54630_cook.pdf [389,14 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/54630/podrobnosti