Corporate Social Responsibility profesionálních fotbalových klubů

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Corporate Social Responsibility profesionálních fotbalových klubů
Autor práce:
Keclík, Jakub
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Plášková, Alena
Osoba oponující práci:
Hykš, Ondřej
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá společenskou odpovědností se zaměřením na profesionální fotbalové, evropské kluby. V teoretické části je nejprve popsán pojem společenská odpovědnost organizací s nejdůležitějšími znaky a poté jsou vyzdvihnuta některá specifika sportu z ekonomického hlediska. Teoretickou část zakončuje představení mezinárodní a evropské fotbalové asociace. V praktické části autor popisuje a hodnotí společensky odpovědné aktivity těchto organizací, po kterých následuje porovnání evropských fotbalových lig ze stejného hlediska. Velká část praktické části je pak zaměřena na český nejúspěšnější fotbalový klub AC Sparta Praha. Na základě současných aktivit a realizovaného průzkumu mezi fanoušky klubu jsou vytvořena doporučení pro budoucí společensky odpovědnou činnost.
Klíčová slova:
UEFA; fanoušci; CSR; AC Sparta Praha; společenská odpovědnost organizací; FIFA; profesionální fotbalové kluby

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 5. 2014
Datum podání práce:
10. 12. 2014
Datum obhajoby:
28.01.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
48856_xkecj00.pdf [1,67 MB]
Oponentura:
44995_Hykš.pdf [63,54 kB]
Hodnocení vedoucího:
48856_plaskova.pdf [387,02 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/48856/podrobnosti