Corporate Social Responsibility profesionálních fotbalových klubů

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Corporate Social Responsibility profesionálních fotbalových klubů
Autor práce:
Keclík, Jakub
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Plášková, Alena
Osoba oponující práci:
Hykš, Ondřej
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Main focus of this thesis is social responsibility in professional football clubs of Europe. The theoretical part first of all describes the concept of corporate social responsibility with the most important characteristics and then explains some specifics of sport in economic terms. In the last part of the theoretical part offers an introduction of international and European football associations. In the practical part, the author describes and reviews the socially responsible activities of these organizations, followed by a comparison of European football leagues from the same perspective. Major part of practical part is focused on the most successful Czech football club AC Sparta Prague. Based on current activities and on a survey of club´s fans, a set of recommendations has been created for future socially responsible activities of the club.
Klíčová slova:
UEFA; AC Sparta Praha; profesional football clubs; FIFA; CSR; Corporate Social Responsibility; fans

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 5. 2014
Datum podání práce:
10. 12. 2014
Datum obhajoby:
28.01.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
48856_xkecj00.pdf [1,67 MB]
Oponentura:
44995_Hykš.pdf [63,54 kB]
Hodnocení vedoucího:
48856_plaskova.pdf [387,02 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/48856/podrobnosti