Přístupy k měření chudoby se zaměřením na členské státy EU

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Přístupy k měření chudoby se zaměřením na členské státy EU
Autor práce:
Zelenková, Jana
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Kotýnková, Magdalena
Osoba oponující práci:
Ševčíková, Michaela
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá současnými přístupy k měření chudoby. Cílem práce je zhodnotit, zda je vypovídací schopnost předních indikátorů pro měření chudoby a kvality života využívaných Rozvojovým programem OSN a Eurostatem dostačující. Teoretická část práce se věnuje rozboru konstrukce vybraných ukazatelů. Na teoretické znalosti navazuje praktická část, která se zakládá na komparaci stavu chudoby států Evropské unie a poté prohlubuje analýzu o hodnocení dílčích částí indikátorů. Dále práce sleduje vypovídací schopnost v rámci vzájemného vztahu mezi indikátory. Takové srovnání odhaluje negativní závislost úrovně lidského rozvoje na aspektech jako nedostatečný ekonomický růst, nerovnost a nízká míra transformace bohatství do rozvoje společnosti. Z hlediska analýzy jsou nově vytvářené vícekriteriální indikátory i přes určité nedostatky přínosné pro výzkum dané problematiky.
Klíčová slova:
chudoba; Evropská unie; HDI; HDP

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 5. 2014
Datum podání práce:
19. 12. 2014
Datum obhajoby:
11.02.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
47921_xzelj19.pdf [1,75 MB]
Oponentura:
45572_sevm03.pdf [214,38 kB]
Hodnocení vedoucího:
47921_kotynkov.pdf [638,46 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/47921/podrobnosti