Přístupy k měření chudoby se zaměřením na členské státy EU

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Přístupy k měření chudoby se zaměřením na členské státy EU
Autor práce:
Zelenková, Jana
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Kotýnková, Magdalena
Osoba oponující práci:
Ševčíková, Michaela
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis focuses on current approaches to the measurement of poverty. The aim of the thesis is to evaluate if measuring poverty indicators and quality of life indicators used by United Nations Development Programme and Eurostat are meaningful enough. The theoretical part is an analysis of chosen indicators. The theoretical knowledge is followed by practical part, comparing poverty levels in member states of the European Union, and giving deeper insight into the analysis of sub-indicators. Furthermore, the thesis looks at informative value connected to mutual relations among the indicators. The comparison reveals that the level of human development is negatively related to aspects such as insufficient economic growth, inequality and low level of wealth redistribution. From an analytical point of view, new multi-criteria indicators are useful enough for the purpose of research on this topic, in spite of certain imperfections.
Klíčová slova:
poverty; European Union; HDI; GDP

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 5. 2014
Datum podání práce:
19. 12. 2014
Datum obhajoby:
11.02.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
47921_xzelj19.pdf [1,75 MB]
Oponentura:
45572_sevm03.pdf [214,38 kB]
Hodnocení vedoucího:
47921_kotynkov.pdf [638,46 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/47921/podrobnosti