Team Management 3.0: Virtual team management with gamified aspects

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Team Management 3.0: Virtual team management with gamified aspects
Autor práce:
Kotoun, Karel
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Zadražilová, Dana
Osoba oponující práci:
Karban, Václav
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The aim of this paper is to analyse gamification practices as well as to study management by personalities. Upon this basis the objective will be to design a management software for the new management era that will collect large quantities of data about individual team members (Big Data-based software), thus enabling managers to allocate new team members onto teams upon their personalities, skills and experience in gamified user interface. The ultimate goal of this paper will be to serve as guidebook for managers to manage by knowing the variety of personalities as well as by applying gamification elements onto everyday tasks.
Klíčová slova:
MBTI; Big Five; Big 5; Textual analysis; Gamification; Functional design; LIWC; Management

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
22. 2. 2015
Datum podání práce:
1. 4. 2016
Datum obhajoby:
08.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
51456_xkotk10.pdf [3,13 MB]
Oponentura:
47121_xkarv14.pdf [64,67 kB]
Hodnocení vedoucího:
51456_zadrazil.pdf [63,06 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/51456/podrobnosti